نیایش2

          خدایا      به من توفیق                                              تلاش درشکست                                                                                     صبر در نومیدی               رفتن بی همراه                                                        کار بی پاداش                                                                                            فداکاری در سکوت                         دین بی دنیا                     ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 20 بازدید

ز ن د گ ی

زندگی از سه جزء تشکیل شده است :                                           آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود                                                             بیائید تا از گذشته ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 24 بازدید
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
متن_ادبی
8 پست
نیایش
1 پست
شعر
4 پست
گرگ_ومیش
1 پست
علمی
2 پست