# نیایش

نیایش2

          خدایا      به من توفیق                                              تلاش درشکست                                                                                     صبر در نومیدی               رفتن بی همراه                                                        کار بی پاداش                                                                                            فداکاری در سکوت                         دین بی دنیا                     ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 20 بازدید