وحدت وجود

یکی ضعیف بود که برایش دل می سوزاندم و دیگری قوی که یا پیرویش می

کردم یا در برببرش می ایستادم و به مبارزه اش می طلبیدم .

اما اکنون دریافته ام که من هر دو آنهایم و هز همان عناصر ساخته شده ام.

خاستگاه من وخاستگاه آنهاست وجدان من وجدان آنها مبارزه ی من مبارزه ی آنها

وسلوک من سلوک آنهاست.

اگر ان ها گناه کنند من نیز گناهکارم.اگر آنها توفیق یابند من نیز در افتخار آن شریکم.

اگر آنها دچار رخوت و کاهلی شوند من نیز در رخوتشان سهیمم.

/ 1 نظر / 13 بازدید
محمد امین

می تونم راجع به اختراعتون با هاتون صحبت کنم خوشحال میشم 09179319902 اگه امکان داره تماس بگیرید