کیهان

      بیشتر دانشمندان عقیده دارند که کیهان حدود 15 میلیارد سال پیش  باانفجاربزرگی به نام بیگ بنگ به وجود امد کل انرژی وماده ای که هستی  را تشکیل می دهد طی یک انفجار در منطقه ای کوچک تر از دانه ی انگور  در زمانی کمتریک ثانیه  ایجاد شد پس از انفجار  بزرگ جهان همچنان در حال گسترش در فضا ست.

        دیدن گذشته  

       اختر شناسان کهکشانی را که 5 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد  همان طوری می بینند که 5 میلیارد سال پیش بوده بنابراین نگاه کردن به اجسام دورراهی برای دیدن کیهان در زمانی است که  بسیار جوان تر از امروز بود دور ترین اجسامی که تا کنون  دیده شده کهکشان تازه متولد شده یاکهکشان های در حال شکل گیری است حتی در فاصله های دورتر و زمان های پیش تر اختر شناسان فقط موج های ضعیف رادیویی را تشخیس میدهند که از همه ی جهت های فضا می ایند این ها بقایای سردشده ی گوی اتشینی هستند که از انفجار بزرگ پدید امد.

       راز های کیهان 

        دانشمندان می پرسند ایا کیهان همچنان به گسترش  ادامه  خواهد داد  یا کوچک میشود و درلحظه ای حساس  زندگی اش پایان می یابد ؟  در حال حاظر پاسخ نامعلوم است ولی به نظر می رسد که کیهان بین این دوحالت تعادل ظریفی دارد پرسش دیگراین است ایاحیات در جایی دیگر از کیهان وجود دارد؟باز هم پاسخ نامعلوم است ولی شواهد نشان  می دهد که ا مکان  دارد  حیات در سراسر  فضا وجود  داشته  باشد دانشمندان کاوشگرهای فضایی را به جست وجوی اب که مایه ی اصلی حیات است به فضا فرستاده اند. بیش از 90درصد کیهان از ماده ی تیره ای پوشانده شده است . ترکیب این ماده تیره  یکی از رازها ی بزرگی است که هنوز پاسخی برای ان به دست نیامده است.

منبع : فرهنگ نامه ی نوجوان کلید دانش

/ 2 نظر / 13 بازدید
z

از همه ی این ها گذشته تو خیلی ماهی

محمد امین

می تونم راجع به اختراعتون با هاتون صحبت کنم خوشحال میشم 09179319902 اگه امکان داره تماس بگیرید